Teated

Kõrgkooliõpik "Eesti kiriku- ja religioonilugu"

2018-03-05 10:50:11 admin

Pühapäeval, 18. märtsil 2018 kl 12.30 esitletakse Tartu Jaani kirikus õpikut Eesti kiriku- ja religiooniloost, mille autorite ringi kuulub arvukalt Eesti Kirikuloo Seltsi liikmeid. Kõik huvilised on oodatud!

Kuigi raamat on mõeldud eelkõige kasutamiseks õpikuna kõrgkoolides, on see hea teejuht igale huvilisele, keda paelub Eesti usulise maastiku kujunemis- ja arengulugu. Õpik põhineb uusimatel uurimistulemustel, selle koostas ja toimetas Eesti Kirikuloo Seltsi kauaaegne esimees professor Riho Altnurme.

Lähemalt saab teosest lugeda ja seda tellida Tartu Ülikooli Kirjastuse veebilehel.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek Tallinnas 22.11.2017

2017-11-22 18:00:32 admin

Kolmapäeval, 22. novembril 2017 toimus Tallinna Ülikooli auditooriumis M-649 (Uus-Sadama 5) Eesti Kirikuloo Seltsi traditsiooniline sügisene ettekandekoosolek. Sel korral viidi üritus läbi koostöös Akadeemilise Teoloogia Seltsiga.

Koosolek oli pühendatud 100 aasta möödumisele 1917. aasta revolutsioonidest, mis ei jätnud puudutamata ka Eesti kirikuelu. Ettekannetes vaadeldi nii üldajaloolist konteksti kui ka poliitiliste pöörete lainetusi kahes suurimas uskkonnas, luterlikus ja õigeusu kirikus.

Ettekanded

15.00 – Tõnu Tannberg “Rahvusküsimus 1917. aasta Vene revolutsioonis”

15.45 – Irina Paert “The church revolution in Russia and in the Baltic provinces”

16.30 – Riho Saard “Luterlaste 1917. aasta koosolekud ja kirikukongressid Eestis. Kirik vormimuutuse otsinguil: Eesti vabakirik versus Eesti vaba rahvakirik versus vaba rahvakirik Eestis”

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek ja üldkogu Tartus 2.06.2017

2017-06-01 08:00:24 admin

Reedel, 2. juunil 2017 toimub Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18-230) Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek koos sellele järgneva seltsi üldkoguga.

Seltsi ettekandekoosolek on avatud kõigile huvilistele. Selle raames peab kl 15.15 Juhan Kreem Tallinna Linnaarhiivist ettekande teemal “Peateed ja põiktänavad. Tähelepanekuid Liivimaa reformatsiooni historiograafia kohta”.

Juhan Kreemi ettekandele järgneb seltsi üldkogu, mis on avatud ainult seltsi liikmetele.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ühisseminar “Eesti ja Soome koostöö – kirikud ja kirikuloolased"

2016-05-20 11:47:32 admin

Esmaspäeval, 30. mail 2016. aastal toimub Eesti ja Soome kirikuloolaste ühisseminar “Eesti ja Soome koostöö – kirikud ja kirikuloolased”. Üritus leiab aset Tartu Ülikooli senati saalis ja on pühendatud 1996. aastal Tartus toimunud Eesti-Soome kirikuloolaste konverentsi 20. aastapäevale.

Päevakava:

15.15 – Seminari avamine. Eesti Kirikuloo Seltsi esimehe professor Riho Altnurme tervitussõnad.

Ettekanded

15.30 – Jukka Yrjölä “Across the Sea: The Relations Between the Finnish and the Estonian Lutheran Churches During the Inter-war Period”

16.00 – Mikko Ketola “The Holy See and Estonia Between the World Wars”

16.30 – Kristel Engman “To Assist and to Educate: Some aspects of Educational Cooperation Between Estonian and Finnish Lutheran Churches During the Cold War” 17.00 – 17.15 Paus

17.15 – Toivo Pilli “The Relations Between Estonian and Finnish Free Churches Before and After Estonia’s Regained Independence” Arutelu

17.45 – Sõnavõtud/meenutused 20 aasta pikkusest koostööst ja võrgustike tegevusest. Arutelu edasistest koostöövõimalustest.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek 29. oktoobril kl 14.00 Tallinnas

2015-10-07 06:53:18 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek toimub 29. oktoobril kl 14.00 Tallinnas Püha Platoni nimelises EAÕK-i kirikukeskuses, Wismari 32 Tallinnas.

Ettekanded:

  • Toomas Schvak – Õigeusklikud ja õigeusu kirik 1920.-1930. aastate Eesti ajakirjanduse pilgu läbi
  • Priit Rohtmets – Territooriumita territoriaalkirik: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku õiguslikust järjepidevusest paguluses
  • Linda Lainvoo – Õigeusu materjali roll riikliku kultuuripärandi osana

Kõik on oodatud!

Pilte toimunust:

2015-10-29 17.34.54

 

2015-10-29 16.09.24

2015-10-29 15.31.02

2015-10-29 15.18.49

 

Posted in: Teated Read more... 0 comments