Teated

Ühisseminar “Eesti ja Soome koostöö – kirikud ja kirikuloolased"

2016-05-20 11:47:32 admin

Esmaspäeval, 30. mail 2016. aastal toimub Eesti ja Soome kirikuloolaste ühisseminar “Eesti ja Soome koostöö – kirikud ja kirikuloolased”. Üritus leiab aset Tartu Ülikooli senati saalis ja on pühendatud 1996. aastal Tartus toimunud Eesti-Soome kirikuloolaste konverentsi 20. aastapäevale.

Päevakava:

15.15 – Seminari avamine. Eesti Kirikuloo Seltsi esimehe professor Riho Altnurme tervitussõnad.

Ettekanded

15.30 – Jukka Yrjölä “Across the Sea: The Relations Between the Finnish and the Estonian Lutheran Churches During the Inter-war Period”

16.00 – Mikko Ketola “The Holy See and Estonia Between the World Wars”

16.30 – Kristel Engman “To Assist and to Educate: Some aspects of Educational Cooperation Between Estonian and Finnish Lutheran Churches During the Cold War” 17.00 – 17.15 Paus

17.15 – Toivo Pilli “The Relations Between Estonian and Finnish Free Churches Before and After Estonia’s Regained Independence” Arutelu

17.45 – Sõnavõtud/meenutused 20 aasta pikkusest koostööst ja võrgustike tegevusest. Arutelu edasistest koostöövõimalustest.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek 29. oktoobril kl 14.00 Tallinnas

2015-10-07 06:53:18 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek toimub 29. oktoobril kl 14.00 Tallinnas Püha Platoni nimelises EAÕK-i kirikukeskuses, Wismari 32 Tallinnas.

Ettekanded:

  • Toomas Schvak – Õigeusklikud ja õigeusu kirik 1920.-1930. aastate Eesti ajakirjanduse pilgu läbi
  • Priit Rohtmets – Territooriumita territoriaalkirik: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku õiguslikust järjepidevusest paguluses
  • Linda Lainvoo – Õigeusu materjali roll riikliku kultuuripärandi osana

Kõik on oodatud!

Pilte toimunust:

2015-10-29 17.34.54

 

2015-10-29 16.09.24

2015-10-29 15.31.02

2015-10-29 15.18.49

 

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek 15. mail 2015

2015-04-15 19:21:13 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek toimub reedel, 15. mail 2015 kl 14.15 Ülikooli 18-230.

Ettekanded:

14.15 Tiina Kala – Tuntud ja tundmatud keskaegse Liivimaa religioosses kirjasõnas

Keskaegse Liivimaa religioosse kirjasõna ilmekamad esindajad ning kirjavara puudutavad allikateated on uurijatele valdavalt juba 19. sajandi teisest poolest hästi tuntud. Näib, et allikate nappusest tulenevalt on edasiminek selle valdkonna käsitlemisel võimalik ainult juba teadaolevate tekstide süvitsi uurimise kaudu. Ettekanne keskendub sellele, kuidas olemasolevaid saavutusi hinnata, millised on võimalused leida nii seni alakasutatud allikateateid keskaegse Liivimaa religioosse kirjasõna kohta kui ka religioosseid tekste endid, ning mis laadi teadmisi need võiksid pakkuda.

14.45 Ivika Rande – Kuradi kujutamine Jacobus de Voragine „Kuldlegendis“

„Kuldlegend“  (1260. aastad) on kogumik pühakute elulugudest, nende imetegudest ja kirikukalendri pühadega seotud tekstidest. Pühakute elulugude ja imetegudega on väga sageli seotud ka Kurat, kellega pühakud võitlesid ja kelle tegude tagajärgi likvideerisid. Kuradi ilmumiskujud olid väga mitmekesised. Ettekandes vaadeldakse, millisel kujul esineb Kurat „Kuldlegendi“ pühakulugudes.

Kõik huvilised on oodatud!

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Kirikulooseltsi ettekandepäev 23. mail 2014

2014-05-06 09:42:06 admin

Eesti Kirikuloo Selts (EKLS) korraldab 23. mail Tartu Ülikooli usuteaduskonnas seltsi üldkoosoleku raames ettekandepäeva, mille teemaks on kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises. Ajal, mil igal aastal ilmub mitmeid uurimusi koguduste ja kihelkondade ajaloost, on paslik analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises.

Kell 14.15 algaval ettekandepäeval esinevad lühiettekannetega kohalooliste raamatute autorid ja toimetajad:

14.15 – Merle Prass-Siim (Piiskopi ja Keisri kaitse all. Paldiski Nikolai kogudus 1769-2012 autor)
14.30 – Janis Tobreluts (Simuna kirikukroonika 1691-1919 toimetaja)
14.45 – Toomas Schvak (Nõmme Ristija Johannese kogudus: uurimus Tallinna Nõmme õigeusu koguduse ja kiriku 90-aastasest ajaloost ja Õigeusk Võrtsjärve kallastel: Rannu Issanda Jeruusalemma Minemise koguduse ja kiriku lugu autor)
15.00 – Üllar Salumets (Urvaste 600 aastane kirik koostaja)

Ettekannetele järgneb arutelu.

Ootame teid 23. mail, kl 14.15 Ülikooli 18-230

Ettekandepäevale järgneb üldkoosolek, millest on osa võtma oodatud kõik seltsi liikmed.

Päevakord:
1. Esimehe aruanne
2. Uute juhtivorganite valimine
3. Liikmemaksu määrade kinnitamine
4. Tegevuskavade arutelu

Posted in: Teated Read more... 0 comments

2013. aasta sügisene ettekandekoosolek

2013-11-21 21:42:05 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi sügisene ettekande koosolek toimub järgmisel reedel, 29. novembril kl 14.15 Ülikooli 18-230.

Kavas:

14.15 Toivo Pilli – “Leide Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu arhiivist”

14.45 Mari-Leen Tammela – “Kommunistiks küpsemine: vaateid Valter Kaaveri (1904-1946) mõtteilma (aastaist 1922-1930 pärit kirjaliku pärandi varal)”

Kõik on lahkesti oodatud!

 

Pilte toimunust:

    

Posted in: Teated Read more... 0 comments